KCK : 8 Mart Erkeğin de Kendini Sorgulama Günüdür

KCKBEHDİNAN

07.03.2013

KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajında, kadın hareketinin Kürt toplumunun iradeleşmesinde, demokratik değişime uğramasında ve özgürlük değerlerini bu denli sahiplenmesinde devrimci bir katalizör rolü oynadığını kaydetti. KCK, 8 Mart’ın aynı zamanda” erkeğin de kendini sorgulama günü” olduğunu belirtti.

KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı, 8 Mart mesajında özgürlük mücadelesinde hayatını kaybeden kadın devrimcileri andı. Kürdistanlı kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayan KCK’nin mesajı şöyle:

“Kadın özgürlük bilincinin, örgütlülüğünün ve dayanışmasının gelişmesinde ve özgür kadının iradeleşmesinde önemli bir yeri olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü başta şehit analarımız olmak üzere, tüm yurtsever-özgürlükçü Kürt kadınlarına ve tüm dünya emekçi kadınlarına kutluyoruz. Özgür kadının bugünlere ulaşmasında emeği geçen ve bu uğurda şehit düşen tüm devrimci kadınları, yaşamlarını Kürdistan Özgürlük Mücadelesi’ne feda eden Bêrîvan, Bêrîtan, Zîlan, Sema, Şîlan, Viyan, Nûda, Çîçek, Arjîn, Rojîn ve Sara yoldaşların şahsında bir kez daha anıyoruz.

Kapitalist sistemin özü ve toplumun içinde bulunduğu bunalım sürecinin erkek egemenlikli zihniyetle buluşmasının bir sonucu olarak, günümüzde kadınlar, cins, emek, inanç ve ırk olarak en çok ezilen kesim durumundadır. Buna karşı dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı düzeylerde de olsa kadınların da bir özgürlük ve eşitlik mücadelesi söz konusudur. Bu mücadele aynı zamanda ezilen halklara ve toplumsal kesimlere de mücadelelerinde ilham kaynağı olmaktadır. Açık ki, kadın özgürlüğüne dayanmayan her sistem aşılmayla yüz yüze kalacak, kadın özgürlüğünü esas almayan hiçbir mücadele ise nihai başarıya ulaşamayacaktır.

Önder Apo’nun ve hareketimizin temel ilkesi toplumsal özgürlüktür ve bu toplumsal özgürlüğün gelişmesi için mücadelemiz kadın özgürlüğünü önemli bir eksen olarak esas almaktadır. Önder Apo, “kadını özgür olmayan bir halk özgür olamaz” demektedir. Hareketimiz daha baştan beri bu ilkeye inanarak Kürdistan toplumuna ve Kürt kadınına yaklaşım geliştirmiş ve bu temelde bugün Kürt kadını tüm dünya kadın mücadelelerini etkileyen bir güç ve irade olmuştur. Kürdistanlı kadınların, Kürt halkının özgürlük mücadelesindeki yeri her zaman belirleyici olmuştur. Zarifelerin, Rindexan ve Besêlerin özgürlük arayışları bunun güçlü mirasını oluşturmuştur. Bugün özgür Kürt kadınları, zindanlarda direnişleriyle, serhildanlarda cesaretleriyle ve gerilla saflarında kahramanlıklarıyla, yok edilmek istenen Kürt halkına özgür yaşam imkanını açarak, neolitik devrimin gerçekleştirildiği bu topraklarda, özgürlüğü yeniden daha köklü geliştirmenin tohumlarını büyütmektedir. Kürdistan Özgür Kadın Hareketi’nin, Kadın Kurtuluş İdeolojisi temelinde yürüttüğü mücadele, aynı zamanda Kürt toplumunun iradeleşmesinde, demokratik değişime uğramasında ve özgürlük değerlerini bu denli sahiplenmesinde devrimci bir katalizör rolü oynamıştır.

Kürt kadını bu yıl da 8 Mart’ı erkek egemenlikli, tekelci, sömürgeci iktidar zihniyetinin yol açtığı oldukça ağırlaşmış toplumsal sorunların çelişki ve çatışması kadar, demokratik-özgürlükçü çözümün de kendisini dayattığı gelişmelerle karşılamaktadır. Bu anlamda Kürdistan kadınının günlerdir meydanlara çıkması, 8 Mart’ı bir hafta önceden kutlamaya başlaması ve meydanları şenlik alanlarına dönüştürerek bir kadın devrimini yürütüyor olması çok anlamlı ve değerlidir.

Ancak bu konuda üzerinde hassasiyet oluşturulması gereken iki husus söz konusudur: Bunlardan birisi, Kadın Özgürlük Mücadelesi’ni örgütlerken özgürlük ve yurtseverlik bilincini kazanmış Kürdistan kadınlarıyla birlikte, bu bilinci henüz edinememiş kadınlara ulaşma görevimizin var olduğudur. İkinci husus ise, erkek cinsinin de kadında başlayan özgürlük yükselişini ve kadın devrimini doğru anlaması ve doğru karşılık vermesidir. Kadın özgürlüğü bağlamında da Kürdistan’da yeni bir süreç başlatan özgürlük mücadelemizin yarattığı bu gelişmeleri kadınlar kadar erkeğin de doğru anlamlandırması ve kadının mücadelesinde yarattığı enerji ve iradeleşme karşısında kendisinde mutlaka dönüşümü gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu açıdan 8 Mart, aynı zamanda erkeğin de kendini sorgulama günüdür.

Yükselen Kürdistan Özgürlük Mücadelesi ve kadının özgürlük çizgisindeki direnişi, Kürdistan kadınını daha da iradi bir güç haline getirecek, Kürt kadınının bu yükselişi Ortadoğu’da önemli bir çıkışın gerçekleşmesine yol açacaktır. Bu süreç aynı zamanda demokratikleşen toplumda dönüşen ve demokratikleşen erkeğin de yeni-özgürlükçü topluma katılım sağladığı bir süreç olacaktır.

Bu temelde bir kez daha başta analarımız olmak üzere tüm Kürdistanlı kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyor, özgürlük mücadelesinde kendilerine üstün başarılar diliyoruz. “

Reklamlar